ساعات کاری

مجتمع تجاری اداری رویال

opening-hours-edari-white

واحدهای اداری

همه روزه از 7 تا 19
opening-hours-shopping-white

واحدهای تجاری

همه روزه از 10 تا 22
opening-hours-foodcourt-white

فودکورت

همه روزه از 11 تا 24
opening-hours-parking-white

پارکینگ

همه روزه از 7 تا 24